SMC 133 PQ-S

SMC 133 represent a specially hardened design of power analayser, smart meter and an optional power quality monitor in a compact din-mountable form. It is intended for applications in tough environments such as in substations and distribution grid automation cabinets, for distributed generation and other demanding applications. The display-less design with variable communication options is suitable for a wide spectrum of automation tasks in modern buildings, remote supervison of the infrastructure and also the energy management where it easily integrates with the rest of infrastructre and remains inobtrusive. 

The instrument offers a range of IO and communication options -currently a 100 MBit Ethernet and serial line is mostly used. For integration with modern SCADA systems the data can be acquired with Modbus RTU or TCP protocol, MBUS. It continually records all measured quantities and related system logs. Separately it also records periodic electricity meter readings (load profiles). Archived data can be processed in the ENVIS application creating archives of readings, generating various reports etc 

 1. Specifications
 2. Downloads
 3. Ordering
 4. Software
 5. Firmware Modules

Features

 • Three voltage measuring channels (100 or 230V nominal CAT IV/300V)
 • Three current (indirect) measuring channels
 • Auxiliary supply voltage LVDC

Typical connections

Examples of wiring for SMC 133

mechanical Dimensions

Dimensions for SMC 133

Ordering codes for SMC 133

Aplikace ENVIS umožňuje základní obsluhu přístrojů SMV, SMP a SMPQ z PC - aktualizaci firmware, nastavení přístroje, dohled a stahování archivních dat pro následné vyhodnocení. ENVIS je v základní verzi k dispozici ke všem těmto podporovaným přístrojům zdarma.

Typická instalace aplikace ENVIS

S pomocí systémové služby ENVIS.Online lze vytvořit komplexní systém monitoringu spotřeby energie a spolehlivosti její dodávky. Tento systém prostřednictvím například emailu, SMS či SNMP protokolu informuje klíčové účastníky o nestandardních situacích či jim zasílá pravidelné reporty.

Přídavné nadstavbové moduly pak mohou doplnit další pokročilé funkce pro export/import dat, automatizované zpracování a vyhodnocení a jiné pokročilé funkce.

Typická instalace aplikace ENVIS

Voltage and power event cycle data logger module.

Volitelné rošiřující moduly

 • Modul PQ-S, PQ-A: analyzátory SMY 133, SMC 133/144 a ARTIQ s modulem PQ měří kvalitu napětí dle EN 50160. Do běžného přístroje doplní měření flickeru, meziharmonických a napěťových událostí.
 • Modul GO: přístroje SMC, SMY, SMZ a ARTIQ mohou být prostřednictvím modulu general oscillograms doplněny o rozšířené měření a záznam přechodových jevů - záznam oscilogramů napětí a proudů do paměti přístroje.
 • Modul HDO: k analyzátorům SMV, SMP, SMVQ a SMPQ lze objednat doplňkový modul měření, záznamu a vyhodnocení signálu HDO.
 • Modul MM: Modbus master v podporovaných přístrojích s pamětí aktivuje možnost záznamu dat (datalogger) z podřízených Modbus přístrojů - lze tak například zaznamenávat informace o chodu kompenzace z přístrojů NOVAR a nebo archivovat odečty elektroměrů, průtokoměrů a jiných senzorů.
 • Modul Sampler: speciální modul pro přímý přenos měřených veličin do nadřízeného systému.
 • Modul ES: v přístrojích s Ethernetem a alespoň jednou další komunikační linkou lze aktivací Ethernet-to-Serial modulu povolit přenos komunikace mezi rozhraními.
 • Modul VE: k analyzátorům SMV a SMP lze objednat rozšiřující programový modul pro vyhodnocování napěťových událostí (v SMVQ a SMPQ je tento modul obsažen).
 • See: other built-in meters and analysers, portable analysers and data loggers, ENVIS 1.1 for data analysis.